25. april 2012

Mor flyttet på plejehjem UDEN kommunen gav besked!! - Mom evicted and sent to a home...noone told me!!

(english: scroll down)
Er RYSTET for at sige det mildt.

Igår kommer jeg hjem fra arbejde og se nogle nussede gutter slæbe ting og sager ud til en ladvogn.
Da noget af det ser bekend ud, går jeg ind i husets kældergang, og ser dem tømme min mors kælderum. (vi bor i samme hus)
Omgående spørger jeg til hvad hulen de laver. Får besked på de tømmer et bo, efter en beboer der er kommet på plejehjem.
Viceværten og foreningsformanden dukker så op.

Får besked på at:

  • Huset har opsagt hendes lejemål pga skader på lejlighed og ejendom, og nogle gener.
  • At Gladsaxe kommune har umyndiggjort hende!
  • Hun nu har en værge i form af en eller anden dame på amager!
  • Samt at hun for 10 dage siden er blevet forflyttet til et plejehjem i Bagsværd.
Må tilstå det hele slog hårdt.
Tænk engang at ens MOR kan blive sendt på plejehjem og umyndiggjort UDEN at give de nærmeste pårørende  besked.
Kan simpelthen ikke forstå det, og finder det meget ringe. Tænk at opdage det på den måde, ved at nogle gutter tømmer lejlighed og pulterummet.
Ville være endnu mere sygt at kigge forbi senere hen, og at der så bor en helt anden person!!
Da hun er let påvirkelig, kan det jo være at hun er lokket til at sige jeg ikke skulle have besked.
Spøjst når hun altid babler om mig*g*

Men bør tilføjes at hun burde havde være placeret på et godt hjem, for mange år siden.
Jeg har bare noget imod måden de har gjort det på...mht pårørende. Altså IKKE AT GIVE BESKED!!

Jeg har fået nummeret til værgen, men har ikke kunnet få fat i denne person endnu.
Men vil kontakte Gladsaxe Kommune og meddele hvem det måtte vedkomme: at det er seriøst ringe!!!
De kunne da sende mig et brev...har endda e-boks mht kommunal post.

Jeg må tilstå jeg ikke omgås min mor meget pga jeg simpelthen ikke "magter" hende. Især da jeg har boet med hendes bl.a. mentale sygdom. Sidst jeg så hende var til jul, og så nogle gange på vejen. Sidst 11.april.
Men fra dertil at åbenbart afskrive sønnen, og ikke give ham besked. ØV ØV ØV...
Er godt vred på kommunen!!

Og uha hvor er der røget meget ud som jeg som søn gerne ville havde holdt en hånd over.
En del af kælderens fyld var mit fra barndommen. Og det er bare kørt på lossepladsen nu.
Fik kun reddet et maleri fra billedkunsteksamen på HF. Alt er bare væk.
Hvor meget hun har fået lov at beholde fra lejligheden, ved jeg ikke. Men er bekymret for nogle arvestykker er smidt ud eller lign.
Tænk engang...BARNDOMSHJEMMET smidt ud af nogle fyre med IQ som kogte østers!!!

Hele eftermiddagen blev ulidelig... så tog tilsidst cyklen og måtte bare UD og røre mig.
Bl.a. var jeg ude og se plejehjemmet hvor min mor nu befinder sig.
Håber hun har det godt, og ikke sidder og er bange, eller prøver at stikke af, og finde "hjem" igen.

Må se om jeg kan få kontakt med kommunen og/eller værgen.
Håber ikke det er en af de platugler der snyder ældre og svage personer mht penge osv.

Plejehjemmet hovedbygning - the nursinghome

en af beboelsesblokkene - one of the houses at the home
I'm CHOCKED.... to say the least.
Yesterday I discovered that my mother had been evicted, and sent to a nursinghome.
Saw some guys cleaning out the basement... and her appartment. (my childhood home).

Was informed that it was 10 days ago, that she moved to the "home". She has even been disempowered by the municipalty of Gladsaxe in wich we live. She's even got at guardian....some woman I can't get hold of.

Didn't spend much time with her. But can't accept that they didn't inform me...as her son and closest relative!
It's unheard!!
She has been mentally ill most of my life. So was about time they helped her by placing her in a home, with comfort and company of other people.
So don't mind that... but that they did not inform me... that makes me angry.

So I have to find out, by seeing some guys cleaning out the basement and appartment... and driving it all to the dump!!! Wish I could have been given a few days... to prevent some stuff from being thrown out. 
My childhood .... away, memories and stuff that has been in the family for ages!!!!
Gonna write Gladsaxe Municipalty and tell them that it's very very lousy of them NOT to tell the relatives.

The rest of yesterday was almost impossible. Couldn't stay home... so went for a ride on my bicycle. 
Saw the nursing home where she is living now... (see pics above).
Hope to visit some day and say hello...though I'm vervous about it.22. april 2012Hentede en gratis origami-app til min ipad. Og måtte jo hurtigt prøve selv.
Gik ok for første gang. Ræven burde havde været foldet i rødt papir. Men havde kun papir i printeren. Så blev vist en arktisk ræv i hvid vinterpels, og en svane.

Downloaded a free ORIGAMI-app to my ipad. Just had to try it out.
The fox was supposed to be in red paper. So guess the result is an ARTIC FOX and a SWAN.


15. april 2012

Våd forårsdag i Dyrehaven - Wet spring day in the Deergarden

(For english scroll down)
Synes det er lidt ironisk. Når jeg tager mig sammen til at komme ud i naturen, så er det lidt kedeligt vejr. Og når jeg somregel ikke gør, så er det fint vejr. Må lære at tage mig sammen mens vejret er til det *griner* Men ud i det lidt grå og våde vejr kom jeg da. Er sjældent efter bilen blev skrottet.

Idag var jeg en tur (med bus) i Dyrehaven. Også kendt som Jægersborg Dyrehave.
De fleste kender den nok mest i forbindelse med Dyrehavsbakken - BAKKEN.
Var nu rart alligevel, trods vejret. Med kamera og en termokande med kaffe :o)

Her et par billeder og en video fra idag.

It's a little ironic. When I finally pull myself together to get  out in nature, it's mostly a bit gray, wet and rainy. And the days I stay at home, it's fine weather. Must learn to pull myself together while the weather is good * laughs * But did get out today, though it was gray, cold and rainy. Has been a while since I scrapped the car.

Took the bus to the Deergarden/Deer park. It's located north of Copenhagen, and was once used by ancient kings for PAR FORCE HUNTING. Today it delivers some of the finest deer, and some are even exportet to other countries. Only the staff hunt, and the royal family.


Had a nice walk, despite the weather. With camera and a thermos with coffee: o)

Here a few pictures and a video from today.
11. april 2012

Titanic - andraklasspassagerarens sista sång


(for english scroll down)
I disse dage, er det 100år siden at TITANIC sejlede mod sin skæbne.
12.april 1912 lettede de anker fra Southhampton i England. Natten mellem den 14 og 15 april ramte de som bekend et isbjerg, og gik nogle timer sennere til bunds.
Ruten og stedet hvor de sank - The route and where they sank


Blev jo en tragedie uden viderere. Redningsbåde var der ikke nok af, og meget gik galt. Og hjælpen fra nærmeste skib kom et par timer efter Titanic var gået ned.
Hér ses statistikken på overlevende. Bemærk at hovedsageligt kvinder og børn er de overlevende.
Der er slet ingen overlevende mænd fra 2. og 3. klasse.
Et tydeligt eksempel på den gamle parole: "KVINDE OG BØRN FØRST"!!!
Statistikken - suvivors statistics


Idag hørte jeg denne sang i bilradioen. Og udover den gav en klump i halsen, bed den sig fast.
Så deler den her med jer der vil lytte med. Den er af svenske Mikael Wiehe. Den hedder "Titanic - 2.klassepassagerens  sidste sang". 
Den er selvfølgelig på svensk. Mener at Hausgaard har sunget den på dansk, men kan ikke finde den.

HVIL I FRED - REST IN PEACE

Den svenske tekst:
Det började som en skakning på nedre däck.
Den fyllde oss väl mer med häpnad än med skräck.
Vi förstod aldrig riktigt orsaken till att fartyget sprungit läck.
Man hade sagt oss att detta var världens modernaste, osänkbara skepp.

Du tog vårt foto av barnen, dina smycken och din hatt.
Jag tog en tröja, jag tänkte att havet är säkert kallt.
När vi steg ut ur vår hytt och såg hur vattnet börjat strömma in,
såg jag en tår, eller var kanske en droppe vatten på din kind

Vi följde pilar som angav räddningsbåtens plats.
Det var på översta däck, fast det egentligen var första klass.
Vi vara ganska många, men alla tog det ganska lugnt.
Det var väl bara en herre från tredje klass som trängde sig lite dumt.

Vi träffade en man, som vi hälsat på förut.
Han presenterade oss för sin dotter och sin fru.
När vi kom upp på däck sa Kapten, att livbåten inte gick att få i sjön.
det var visst kedjorna till någon hissanordning, som någon hade glömt.

Vi gick till baren och fick ett glas gratis champagne.
Och vi skålade för imperiet och för varann.
Nu börja' skeppet att sjunka snabbare och dess lutning var ganska stor.
Många hoppade i vattnet men vi beslöt att stanna kvar ombord.

Sen lämna' råttorna skeppet för att söka sig mot land.
Men vi stod kvar på däcket och höll varann i hand.
Vi tänkte, havet är alltför stort och kallt och vilt.
Och i dem båtar som satts i sjön fanns inte plats för en enda till.

Sen spela' fartygsorkestern "Närmare Gud till Dig"-
Det kändes lite fånigt men ändå rätt typiskt för vår tid.
Vi har förlorat den allra sista gnuttan hopp.
Vi går till botten där vi står, men flaggan den går i topp!

These days it's 100 years ago, Titanic and it's passerngers was heading for what would be their destiny.
The 12th of april they left Southhampton, headed for New York. The night between the 14th and 15th of april they (as most people in our part of the word know) hit an iceberg.
The modern "unsinkable" Titanic sank after a few hours, with massive loss of lifes. 
From the statistics it clearly shows the old saying: "WOMAN AND CHILDREN FIRST"!!
Notice there where NO men from 2.nd and 3th. class who survived.

Today at work I heard a song by swedish singer Mikael Wiehe. Not only did it make my throath close up, and make my eyes kind of wet and shiney. But also thought about shareing it with those who wants to hear it.

And sorry...it's in swedish. We danes understand most of the lyrics. But ran the lyrics through google translate.
So here is the lyrics. (the youtube video is above). It's called "The 2.nd class passengers last song".
About a man, woman and their kids....who choose to go down with the ship..trying to be calm ;'-(

It started as a shake of the lower deck.
It filled us well more with awe than with fear.
We never understood quite why the ship sprung a leak.
They had told us that this was the most modernunsinkable ship.

You took our photo of the kids, your jewelry and your hat.
I took a sweater, I thought that the sea is certainly cool.
When we steped out of our cabin and watched as the water started pouring in,
I saw a tear, or was perhaps a drop of water on your cheek

We followed the arrows indicated the rescue boat's location.
It was on the top deckwhen it was just first class.
We are quite numerous, but all took it quite calmly.
That was just a gentleman from the third grade who pushed his little silly.
(who just acted up stupidly ...they don't understand the situation)

We met a man, which we met before.
He introduced us to his daughter and his wife.
When we came on deck said the Captain, that the lifeboat could not get into the sea.
I think it was the chains to a hoist, as someone had forgotten.

We went to the bar and got a glass of complimentary champagne.
And we drank a toast to the empire and for each other.
Now start 'the ship to sink faster and its inclination was rather large.
Many jumped into the water but we decided to stay on board.

Then leave the 'rats the ship in search for land.
But we stood on the deck and held each other in hand.
We thought, the sea is too large and cold and wild.
And in those boats that have been in the lake was no room for a single to.

Then play the 'ship orchestra "Nearer My God to Thee" -
It felt a bit silly, but still rather typical of our time.
We have lost the very last pinch of hope.
We go to the bottom where we stand, but the flag goes on top!