24. december 2012

A Toronto CityPASS - CityPASS spar penge i Toronto

(For english version scroll down)
Har tidligere lovet i et indlæg at komme nærmere ind på det CityPASS jeg købte online, inden jeg stak snuden mod Toronto.

Jeg faldt tilfældigt over en reklame for det. Skrev mig det bag øret indtil et lille døgn før afrejse fra Danmark.
Der gik jeg online HÈR og bestilte 1 stk til én VOKSEN. Betalingen foretog jeg med mit VISA-dankort, og valgte selv at udprinte min CityPASS voucher (købsbevis).
Man kan dog også få den tilsendt med brevpost, men tager nogen tid og koster jo også portoen.
CityPASS fås desuden til 10 amerikanske storbyen!!!Ved den første af de 5 seværdigheder den er gyldig til, fremviste jeg min CityPASS voucher (printet hjemmefra) og fik denne ombyttet dér til det lille CityPASS hæfte.
Man skal dog fremvise GYLDIG ID, da voucheren er personlig. Mit danske EU-kørekort blev godtaget.

Man skal huske at læse reglerne for brugen af hæftet, samt at man ikke selv må tage kuponerne/siderne ud af hæftet!!
Desuden angiver hver side/billet i hæftet adressen på seværdigheden, og HVORDAN man bruger hæftet ved hver seværdighed.
Dette skal følges og med stor fordel. Jeg slap udenom alle normale billet-salg!!!

Ved Royal Ontario Museum var der kø udenfor ved en vagt, der kun i små grupper slap gæster ind.
Da han opdagede mit PASS i hånden, fik jeg bare besked på at gå ind straks, hvor jeg så henvendte mig jf. anvisningerne i mit PASS. Og VUPTI jeg var inde på ingen tid.

Ved Toronto ZOO gik jeg til den årskort-indgang der var henvist til i mit PASS. Og igen VUPTI jeg gik uden om de ellers laaaange køer ved billetsalget. (husk dog at få et kort over zoo'en når du kommer ind).

Og ligeledes de andre steder, slap jeg for billetkøen.

REGNESTYKKET i CityPASSET er at hvis man køber en løs billet til de 5 steder,
er den totale VOKSEN-pris pris små: 107 USD. Med CityPASS er prisen små 60 USD.
Man skal så tillægge en skat så prisen for 1 voksen bliver små 70 USD ialt.
For børn (4-12år) er prisen ca det halve.

Passet er gyldig i 9 dage fra dagen man indløser sin voucher til det fysiske pass. (denne dateres af udsteder). 
Så der er KLART penge og tid at spare. Hvis man dog besøger de fleste af de 5 seværdigheder.

SE MINE FOTOS NEDERST PÅ SIDEN!!

Toronto CityPASS er pt. gyldig til:


 •  The CN-Tower
  Her spares mest tid på at undgå billetkøen. Kan ikke anbefales at komme mens der er flest gæster.Se i citypasset hvilke tidspunkter man evt bør undgå. Den giver dog ikke adgang til den helt øverste platform oppe over selve kuplen.Man kan mod en dyr dyr pris, komme til at gå udenfor på kanten af kuplen i et masse sikkerhedsudstyr!!
 • Royal Ontario Museum
  Her slap jeg forbi vagten der sluses folk ind i små grupper, da han så mit citypass.
  Undgik den lange billetkø, og fik billet hurtigt efter passets anvisninger.
  Museet er kæmpe stort. Der er canadisk historie og udstilling, men også fra resten af verden.
  Bliver hurtigt en heldags tur. Især hvis man fordyber sig.
  De har også en del for børn, udstoppede dyr, fugle osv osv.
 • Casa Loma
  Et slot der blev bygget af en stenrig canadisk mand, som var facineret af de europæiske slotte og engelske kongefamilie. Han brugte en vanvittig formue på slottet som aldrig blev helt færdigbygget, og gik efter nogle år konkurs og overlod slottet til byen. Sir Henry Pellatt var dog særdeles vellidt af folk, og bragte bl.a. elektriciteten til Toronto. Slottet ligger på nogle bakker lige nord for downtown, og har en flot udsigt (fra tårnene) ind over Toronto.
  Man får en audioguide, Det er en dims der ligner en mobiltelefon, hvor kan så alt efter hvor man er på slottet, kan taste et nummer og høre (på engelsk bl.a.) om netop om hvor man står nu. Audioguiden kan også vise billeder.
  Her er ikke så meget kø. Men ved fremvisning af sit citypass til personalet, er man hurtigt inde.
  Audioguide, kort osv får man i underetagen.
  Slottet og den lille park er et dejligt pusterum fra Torontos larm og menneksemylder!!!
 • Toronto ZOO
  Zoo'en ligger et godt stykke uden for downtown. En lille times rejse med offentligt transport hvis ikke mere. Jeg måtte med subway og bus for at komme frem.
  Rejseplanlæggeren hos Toronto Traffic Commission TTC kan være en god hjælp til at komme frem.
  Følg igen anvisningerne i passet. Jeg kom ind af årskort indgangen, på 10 sek.
  Andre stod i kø efter normale billetter i 15-20min. Husk dog at få et kort over zoo'en fra personalet.
  For ellers vil det hurtigt blive svært at finde rundt.
  VÆR OPMÆRKSOM på at zoo'en er KOLOSAL!!! Kan ikke sammenlignes med noget dansk.
  Så gode ben er et must. En kikkert er en rigtig god ide. Nogle af anlæggene er så store, at står dyret ikke lige ud til gæsterne... ja så ser du dem nok ikke.
  Souvenirbutikker, små spisesteder, sodavandsautomater osv osv er fordel over hele zoo'en.
  Der kører også et "zoo-tog" rundt. Desværre er zoo'en del op, i 5-6 "verdendele". Og man kan desværre ikke gå direkte fra den ene til den anden. Tit kommer man til at gå tilbage hvor man kom fra et stykke, før man stikker næsen i ny retning. Der er vandland til børnene, og STINGRAY BAY hvor børn kan mærke STINGRAYS (rokker) i små bassiner. Dog ikke giftige :o)
  Dette er også en heldagsoplevelse pga zoo'ens størrelse og afstand til down town Toronto.
 • Ontario Science Centre
  Ligger også lidt uden for downtown. Igen er rejseplanlæggeren hos TTC en god hjælp mht hvilken subway, bus eller sporvogn man skal med.Museet bevæger sig fra stue-niveau og NEDAF. Bygningen hælder bagtil og ned af bakke. Så fra fronten ser man kun stue-niveauet. Der henvender man sig igen jf. anvisningerne på ens CityPASS, og hurtigt er man inde. Må tilstå at jeg ikke synes Ontario Science Centre burde være blandt de 5 seværdigheder i passet. Har ikke rigtig noget generelt at gøre med Toronto og Canada for os turister.  En del børn så dog ud til at more sig med alle de ting man kan teste, prøve, og hive og flå i. Dog kan det være en fordel med en voksen der kan forklare videnskaben osv i det.  Især for børn der ikke kan LÆSE engelsk. Selv fandt jeg dog deres udstilling om universet, solsystemet og rumrejser ganske interessant.
Du kan bestille et citypass hér: Toronto CityPASS

Previously I promised to tell about the Toronto CityPass I bought online before going to Toronto.

I ordered and paid for it online, one day before leaving for Toronto, from Copenhagen, Denmark.

There I went online HERE and ordered one ADULT citypass. The payment I made with my VISA credit card, and chose to print my own CityPass voucher.
You can also have it sent by mail, but take some time and costs of course also postage.


At the first of the 5 attractions it is valid to, I showed my CityPass voucher (printed from home) and got it traded in for the real CityPASS booklet.
Remember personal  ID. The  voucher is personal!!! My Danish EU driving license was accepted.

You have to remember to read the rules for the use of the booklet and that you are NOT alloved to take coupons / pages out of the booklet!
They also specify on each page / ticket the address of the attraction, and HOW to use the booklet at each attraction.
Do what the booklet tell you!! I got around all normal ticket sales pretty quickly when compared with the other turists!

The booklet is valid for 9 days from the day you get it.
The cost of the CityPASS is about 60 USD for an adult and 35 for chrildren (4-12yrs).
Not including taxes!!
But the cost of visiting the 5 attractions would normally be about 107 USD for an adult. So there IS money to be saved, IF you visit 4-5 attractions.

At the time if's valid for: The CN-TOWER, TORONTO ZOO, CASA LOMA, ROYAL ONTARIO MUSEUM, ONTARIO SCIENCE CENTRE.

THE CN-TOWER

You save the most time not standing in line for normal tickets. Follow the instructions in the booklet or voucher. Can not recommend visiting during in the peak hours during the summertime.See the booklet/voucher for further information. It does NOT give access to the very top platform above the resturant and dome. For a high prize you can get to do an egdewalk on top of the dome, with lots of safety of cause.

CASA LOMA


It's a castle that was built by a wealthy Canadian man (Sir Henry Pellatt) who was fascinated by European castles and the English royal family. He spent a huge fortune having the castle build, which was never fully completed. Later he went bankrupt and left the castle to the city of Toronto. Sir Henry Pellatt, however, was extremely well-liked by people, and even  brought lectricity to Toronto. The castle is situated on some hills just north of downtown, and has a nice view (from the towers) of Toronto.
You get an audio guide, it is a gizmo that looks like a cellphone, where you can enter numbers placed throughout the castle and grounds... and hear about the location you are at (in English among others) Audio guide can also display images.

You dont have to stand in line for long. As usual... follow the instructions in you citypass booklet.
Audio Guides, maps etc you get in the basement after entering. The staff is helpfull.
The castle and the small park is a nice break  from the crowds and noice of the big city.


TORONTO ZOOThe zoo is well outside of downtown. An hour's travel by public transport if not more. I used the subway and bus to get there.
The travel planner in Toronto Traffic Commission TTC homepage can be a great help to finding out how to get there.
Once again follow the instructions in the booklet I got to skip the the huge crowd of people standing in line, and got to use the season pass entrance. Was inside within 15 seconds :-)
Others stood in line for normal tickets in 15-20min. Do not forget to get a map of the zoo from the staff.
For otherwise it will quickly become very difficult to find you way around the huge zoo.
So good legs/feet and shoes is a MUST. A pair of binoculars is a really good idea. Some of the animals can be far far away from where you stand watching them.
Souvenir shops, small restaurants, beverage vending machines etc etc is throughout the zoo.
There are also a "zoo-train" around. Unfortunately, the zoo is split up into 5-6 "continents". And you can not go directly from one to the other. Often one hasto go back from where you came, before heading in a  new direction. There is a water park for the kids, and STINGRAY BAY where children can feel Stingrays in small pools. However, not toxic : o)
This is an all-day experience due to the Zoo's size and distance to downtown Toronto.
If you arrive by car, remember to pay for your parking!!


Royal Ontario Museum


Here I got past the guard who let people in, in small groups, when he saw my city pass. Suddenly felt like a VIP :-)
Avoided the long line to buy tickets, by once again following the instructions in my booklet.
The museum is huge. There are Canadian history and exhibition, but also from the rest of the world, and from all ages.
Quickly becomes a full-day experience. Especially if you immerse yourself.
They also have a section for children, stuffed animals, birds etc etc.

Ontario Science Centre

Is located a little outside of downtown. Again, the travel planner at TTC is a good assistance finding you way with subway, bus or tram. The museeum levels downwards. The building leans back and down the hill. So from the front looks only ground-level. Once again you enter quickly by following the instructions on you citypass. Must confess that I do not think Ontario Science Centre should be in the top 5 attractions in the citypass. Have not really anything in general to do with Toronto and Canada for us tourists.
Seems kids can have fun with all the things they can test, test, and pull and rip. However, it can be an advantage with an adult who can explain the science in it. Especially for children who can not READ English. I found their exhibition about the universe, the solar system and space travel quite interesting. :-D
There is a movie included in the ticket....but only small groups can see the movie. So was told I could wait for a few hours.....so like some people, I didn't get to see the movie.

So for except the Science Centre, the Toronto CityPASS gets warm recommendations from me.
SEE SOME OF MY PICS BELOW....

You can buy/order a CityPASS here: Toronto CityPASSDen store hall Casa Loma
The great hall Casa Loma

Ontario Science Centre

Udsigt CN-tower
view from the CN-tower

CN-Tower

CN_tower: Glasgulvet som nogle tøver med at træde ud på
CN-Tower: The glass floor some don't dare steping out on
Royal Ontario museum

Ontario Science Centre
Toronto Zoo


Casa Loma fra parken
Casa Loma seen from the park

Royal Ontarion museum

Casa Loma Audio guide + map 


New car...finally - Endelig ny bil

 (For english scroll down)

Så fik jeg pr. 22.november 2012 min nye bil. Efter små 5 måneders leveringstid. Først 3 måneders leveringstid, og dernæst yderligere 2 måneders leveringsforsinkelser.
Da jeg en dag skrev og spurgte om de ikke kunne give et komplet sæt vinterhjul, og prompte fik afslag (de har taget forbehold i slutseddlen), fik jeg samtidig besked om jeg ville modtage bilen en lille uge senere.

Hér er den så, en lille VW move UP, 60HK, BMT i DEEP SORT metal lak, med Danmarks Pakken (elspejle, sædevarme, tågeforlygter samt info/musik/navi-system MAPSandMORE.) samt airconditioning.

Maps and more har de endnu ikke leveret, og undskyldningerne er forskellige.  Først var det bare logistikken i at sende værdifuld elektronik anden vej end de nye biler fra fabrikken.
Sidst fik jeg et surt svar om at det var GARMINS skyld, fordi de ikke kan følge med bilfabrikken.
Surt svar... fordi jeg nævnte, at jeg mener bilen der blev udleveret til den nye UP-ejer efter mig, lige nåede at få en mapsandmore.

Måtte desuden ved udleveringen bestille vinterdæk og fælge (med 14 dages leveringstid) til små 4000 kr.
Fik dog et sæt UP-måtter til små 3-400kr, og en buket blomster én uge senere fra VW.
Er lidt skuffet over VW og VW Gladsaxe. De giver bestemt ikke ved dørene eller ved leveringsproblemer, og har nu stadig ikke hørt nyt om det manglende mapsandmore. Men ellers får man lov at betale kasse for at gå ind i deres forretning.


Mere om bilen en anden gang.

Finally got my new car the 22.nd of november 2012. Been waiting for 5 months. First it would take 3 months, and then another 2 months due to deliveryproblems.
Asked for a complimentary set of winter tyres, but was denied. (the contract said they should not compensate me). But where told I would get my car a week later.

So now it's here. The little: VW move UP, 60HP, BMT in a DEEP BLACK metallic coating, with the Danish Package (power mirrors, seat heating, fog headlights and MAPSANDMORE).
Maps and more is a informative system with GPS, car information, music/telephone options) and airconditioning.

They still havent delivered my mapsandmore, and have had the car for a month now.
You sure get to pay for a car, but they sure don't compensate you or give anything when they fu... up!!

When I got the car, I also had to order winter tyres and rims, because the factory only delivers with summer tyres. So had to spend 4000 DKR (709 usd) ordering tyres.
The basic price of the car in Denmark was 97.000dkr (17.176usd) and 121.000 dkr (21.500usd) with the extras (coating, denmark package and AC).
You sure get to pay for every little thing when buying a VW. But when they fu... up, they sure dont do anything.
More about the car some other day.

2. oktober 2012

Boganmeldelse: Anders og Julius, og andre historierAf: Søren Ryge Petersen
Udgivet 2011
190 siderAnders og Julius blev nærmest ”folkeeje” efter Søren Ryge Petersen første gang fik dem i tv.
Det handlede om Julius’ duer. Men det blev til flere programmer, da en stor del af seerne fattede interesse for Sørens naboer. Han havde jo selv set en god historie, første gang han besøgte sine naboer for at hilse på, efter at være flyttet til sit ”lille sted på Djursland”.

Han har skrevet flere bøger om mennesker han har mødt. Og meget af dét med Anders og Julius har været lidt hist og hér. Men nu er det samlet i denne bog.
2/3 af bogen er om Anders og Julius. Derfor hedder den ”Anders og Julius og andre historier…”
Søren Ryge fortæller som altid rigtig godt. Både i skrift og tale forstår han at fortælle en historie i ”velvalgte ord”.
Nogle historier er om de ting vi har kunnet se på DR eller på dvd’en ”Anders og Julius”. Men en del også bare om privatpersonen Søren og hans naboer. Nogle historier kan overraske.
Bl.a. at kameraet havde kørt, uden at Anders og Julius havde fået besked om det. Men at dette netop viste dem helt naturlige og som sig selv. (for de færreste er sig selv foran et tændt kamera)
Også at Søren Ryge faktisk kan blive GAL. (Gal som i sur og rigtig vred). Se videoklippet hér hvor Ryge selv fortæller om det.
Bogen omhandler også lidt af hvad der er fulgt med brødrenes berømmelse på godt og ondt.
Heldigvis mest godt :o)
Julius døde i 2005 hvilket der kort fortælles om.


Der deles endnu engang en skideballe ud til konkurrenten TV2, som usmageligt besøgte dem med kamera og julemand. Og som endda trampede ind i soveværelset til en syg Julius.
Fotografen Nicolai Howalt har i perioder fulgt brødrene, og taget en hulens masse fotos. Nogle stykker er brugt i bogen, og er i sort/hvid, og kunstnerisk taget. Jeg savner helt klart nogle flere fotoer. Men er jo af ren og skær nysgerrighed. For hyggelige fyre er de jo :o) 
2.del af bogen indeholder korte historier om bl.a.:
Dvd'en hvor programmerne er
samlet med forord af Søren Ryge
 • ·        Valborg fra Bjerregrav
 • ·        Danmarks bedste kringle (som jeg klart vil forsøge at lave en dag)
 • ·         Tre søskende (Aage, Ejnar og Elna)
 • ·         Evalds medalje (ham med hvidkålssuppen)Så har du klæbet dig til skærmen når Søren og DR-DERUDE  besøgte dem, og har du Anders og Julius dvd’en, og har tørst efter bare lidt mere?
Ja så er denne bog oplagt at læse. For Søren, han er god til historier :o) For han er god til mennesker og til at få historierne frem.


Selv en ”ung” gut som jeg, har i årevis fulgt med i mange af de programmer han har lavet. Og sætter pris på
de hyggelige og gode historier han har fortalt, i haven, landet rundt eller i udlandet.

Giver den 4 stjerner, da jeg nyder om at høre mere og yderligere om Anders og Julius. Og er det er godt fortalt. Savner dog lidt flere fotos. Et par af de øvrige historier i bogen, synes jeg dog ikke fænger eller passer ind blandt de øvrige historier.

Herunder fra TV2 programmet "Kurt kom forbi". Der fortælles om Julius på hospitalet, med strubekræft.
Heldigvis i hopla blandt søde sygeplejesker.
http://www.tv2oj.dk/artikel/45329:Kurt-Kom-Forbi--Anders-og-Julius

3 videos from my vacation to Toronto - 3 Videoer fra ferien i Toronto

(For english scroll down)
Jeg fik filmet lidt under min ferie i Toronto 24.aug -3.sep. 2012.
Med mit digitale spejlrefleks Nikon D 5000, mit lille vandtætte Kodak easyshare sport c123, og min mobiltelefon.

Jeg har fået lavet 3 videoer til dato. 2 der henholdvis viser min tur til Niagara Falls og Toronto Zoo.
Den 3. viser mit hotelværelse, og er lidt en anmeldelse af dette. Især da jeg selv savnede info om hoteller i billeder og video fra tidligere gæster. Så lavede selv en lille video af mit værelse på Comfort Hotel Downtown Toronto. På youtube hvor videoen er, er også en lille beskrivelse af værelset og min mening.

Herunder de 3 videoer.


I filmed a little during my vacation to Toronto 24.aug-3.sep. 2012
With my digital SLR Nikon D 5000, my little waterproof Kodak easyshare sport c123, and my cell phone.

I have made 3 videos to date, and uploaded to youtube. The first two show my trip to Niagara Falls and Toronto Zoo.
The third shows my hotel room, and is kind of a review. Made it since I missed  info on hotels in photos and video from previous guests. So did even a small video of my room at the Comfort Hotel Downtown Toronto. On YouTube where the video is, theres also a small description (review) of the room.

Here you can watch the 3 videos.

My visit to Toronto Zoo

My hotelroom at Comfort Hotel Downtown Toronto

Visit at Niagara Falls

18. september 2012

Forsinket levering af ny bil - new car delayed

(For english scroll down)
ØV ØV ØV får ikke min nye bil foreløbigt.

Min nye VW- MOVE UP 1,0 BMT i sort var der i forvejen 3 måneders leveringstid på.
Men nu her 2 uger inden SMC-BILER Gladsaxe skulle levere den, får jeg brev om at det kommer til at vare 2 måneder YDERLIGERE. Altså ialt 5 måneders leveringstid på bilen. (der bygges hos VW i Slovakiet).

Det lyder således:
"Desværre må vi meddele Dem, at der er en leverigsforsinkelse på Deres nye bil, men vi forventer at kunne levere den Ca.: Tirsdag d. 27-11-2012.
...Vi kan samtidig bekræfte, at vi naturligvis vil gøre vort yderste i bestræbelserne på at fremskaffe Deres nye bil hurtigst muligt....."

 Jeg er selvfølgelig skuffet. Især da jeg sjovt nok først får besked 2 uger inden leveringen skulle havde fundet sted. Og så også at leveringsforsinkelsen er så VOLDSOM. Er jo tæt på en fordobling af leveringstiden. Altså findes bilen åbenbart stadig kun på en computerskærm.
En kammerat jeg har, der snart har tilbragt en helt arbejdsliv i bilbranchen, mener at de har bestilt for lidt hos importøren, da succesen er kommet bag på dem.
Og kan kun konstatere at jeg er UP's flere gange dagligt på gader og stræder nu.
Med den voldsomme forsinkelse, lugter der lidt af at nogle bestillinger er blevet skubbet til side for andre leveringer.

Med den nye leveringsdato, får jeg en bil jeg knap bør køre hjem fra forhandleren. For man levere den med sommerdæk uanset hvad. Så hvis der er sne, is osv når jeg får den. Bør jeg ikke køre den hjem. :o/
De kunne i det mindste hoste op med nogle vinterdæk og fælge som et kompensation for den massive forøgelse af leveringen.
photo: VW

photo: VW
photo: VW

SIGH....won't get my new car any time soon.

My new VW MOVE UP 1.0 BMT in black had a 3 month delivery time.
But now here 2 weeks before SMC CARS in Gladsaxe where to deliver it, I got a letter from them, saying it will be another 2 months before they deliver it. So a total of 5 months delivery on the car. (built at Volkswagen in Slovakia).It reads as follows:
"Unfortunately, we must inform you that there is a delivery delay on your new car, but we expect to deliver the car circa: Tuesday 27-11-2012.
... We can also confirm that we will of course do our utmost in an effort to obtain your new car as soon as possible ..... "Of course I am disappointed. Especially since they notifie me 2 weeks before delivery should have taken place (they must have know for a while). And then also the delivery delay is so much. Almost 70% delay. So is the car apparently still only on a computer screen...and not even build.
Got a friend how has worked his whole life in the car industry, he believe that they have ordered too few cars from the importer, as success selling the VW UP has been huge.

I see several VW UP's daily on the streets now.
Or maby they decided to deliver cars faster to the rest of europe....


With the new delivery date, I get a car I just shouldn't drive home from the dealer. Because they deliver it with summer tires. So if there is snow, ice, etc when I get it, it would be dangerous to drive it homs. And not good to have summer tires on the car from november-april.

They could at least cough up some winter tires and rims as a compensation for the massive increase in delivery time.

6. september 2012

Tilbage efter ferie i Toronto - Back from vacation to Toronto

(for english scroll down)
Så er jeg igen hjemme i lille Danmark. Er en lidt flad fornemmelse, efter små 11 dage i en hektisk storby med et voldsomt menneskemylder. Ihvertfald set med danske øjne.

24.august til 3.september 2012 var jeg i Toronto, Canada. Vejret kan jeg ikke klage over, da det alle dage, pånær én, har været strålende høj sol og temperaturer omkring 30-35 graders varme.
Jeg havde valgt et hotel i "downtown", og fortrød jeg på INTET tidspunkt. For da jeg så lufthavnshotellernes afstand til byen, ja så opdagede jeg den noget voldsomme afstand dette ville havde givet.

Hvad der slog mig mest ved byen var selvfølgelig størrelsen, de store skyskrabere i downtown, varmen, betonen, mængden af mennesker og manglen på noget GRØNT.
Må dog også siges at byen er noget snavset og slidt. Mængden af tiggere, diverse kolbøtter og andre på gaden der vil sprede deres "budskab" er lidt overraskende stort.
Indbyggerne er en utrolig bred vifte af mennesker. Ikke bare typer, men også af etniske baggrunde.
Faktisk taler mange et noget bebrokkent engelsk... hvis overhovedet.

Men de lader til at lukke mange permanent ind i landet. Selv fik jeg ironisk nok en lidt større omgang af et par instanser i lufthavnen. Der måtte flere gange fremvises: hotelreservation, kontanter, visakort/kreditkort, og bevis på returbillet. Desuden forklare HVORFOR jeg var dér. Og dét endda med et dansk pas i hånden.
Kom noget bag på mig. Men måske jeg bare var uheldig.
Dog har min canadiske veninde dér, selv måtte bruge 2 timer på at komme ind i sit eget land engang, selv med sit canadisk pas i hånden.

Jeg har fået gået meget. Især da jeg ikke følte mit rustet til at gøre mig med offentlig transport (subway og bus). Men er jo en glimrende måde at se MERE på.
Jeg havde bestilt mig et Toronto CityPASS. Med dette sparede jeg ialt 42% på entré til de 5 steder det gav mig adgang til. Var klart en god investering. Desuden ved at følge anvisningerne, sprang jeg også mange køer over :o)
Jeg fik besøgt:
(Mere om disse steder en anden gang) Læs mit indlæg om CityPASS HER

Blev dog gode venner med både bus og metro. Er relativ let når man hitter ud af det. Det koster 3 canadiske dollar uanset hvor langt man rejser på deres net. Der skal og ved rejsens start indhentes en "transfer ticket" hvis man skifter fra undergrund til bus og vice versa. Og man må ikke rejse tilbage eller "gå et stop". Så når man skal tilbage igen, må man altså løse ny billet.

Men faktisk VIGTIGST AF ALT, så fik jeg også tilbragt lidt tid med min gode canadiske veninde, som bor i  GTA (Greater Toronto Area) http://en.wikipedia.org/wiki/Greater_Toronto_Area.
Vi kender hinanden via facebook og har da også mødtes da hun var i Danmark for små 3 år siden.
SE NOGLE FOTOS UNDEN DEN ENGELSKE TEKSKTI am back home in Denmark. Is a little "flat" feeling after 11 days in a hectic city with lots of people everywhere. Seen with danish eyes that is...

24 August to 3 September, I was in Toronto. The weather I can not complain about, as it was all days but one,  sunny and temperatures around 30-35 degrees celcius.
I had chosen a hotel in "downtown", and I never regretted it. For when I saw the airport hotels' distance to downtown Toronto, I realized how much transportation time I would have gotten each day with public transportation.

What struck me most about the city was of course the size, the large skyscrapers of downtown, the heat, the concrete, the amount of people and the lack of something GREEN. (parks, trees and flowers)
Must also be said that the city is somewhat dirty and worn. The amount of beggars, various strange/insane and other people on the street who wanted to spread their "message" was a little surprising.
The inhabitants consists of an incredibly wide range of people. Not only types, but also of ethnic backgrounds.
In fact many spoke english with strong accent ... if english at all. Some where difficult to understand.

But they seem to let many people move permanently into the country. While I was thoroughly looked over at the airport. Two times I had to prove that I had: hotel booking, cash, Visa card / credit card, and proof of a return ticket and if I was in any kind of trouble with danish police. And explain WHY I was there and what I intended to do while there.

It surprised me. But maybe I was just unlucky....
However, my Canadian friend there, once had to spend 2 hours to get into her own country again, even with her canadian passport in her hands.

I've walked a lot. Especially since I did not feel comfortable with public transportation (subway and bus) the first days. But walking is an excellent way to see MORE.
I had bought a voucher for  a Toronto City Pass. With this I saved a total of 42% on admission to the 5 places it gave me access to. Was clearly a good investment. In addition, by following the instructions, I hardly that to stand in line for tickets.

I had visited: (scroll up and see the links)


(More about these places another time) Read my page about Toronto CityPASS HERE

However found out how to use subway and buses. Is relatively easy when you figure it out. It costs 3 Canadian dollars no matter how far you travel on their network. http://www.ttc.ca/
One must get  a "transfer ticket" if you switch from subway to bus and vice versa. And you must not travel back or "skip/walk one stop". So when you need to go back again,you must buy a new ticket.

But MOST IMPORTANT OF ALL,  I also got spent some time with my good Canadian friend who lives in the GTA (Greater Toronto Area)
We have know each other via facebook, and have also met when she was in Denmark 3 years ago. :o)


Mit hotel ved prikken - My hotel at the red dot

sporvogne - steetcar

Dundas square

Udsigt fra CN-tower. Boede ved den røde pil
The view from the CN-tower. I stayed at the red arrow.

Royal ontario museum

Det hyggelige lille "slot" Casa Loma
The nice little "castle" Casa Loma

Toronto Zoo

Ontarion science museum

Det lokale bryggeri i tidligere lokomotiv-garage
Local brewery in locomotive garage (roundhouse)


Det smukke hesteskovandfald ved niagara falls
The beautiful horseshoe waterfall at niagara falls

Toronto by set fra Toronto Islands
Toronto skyline seen from Toronto islands 
22. august 2012

Uden tv-signal over ét døgn nu

Det har taget længe før nogen reagerede. Nu har ejendommens tv- og internetudbyder PARKNET endelig reageret. Problemet er dog ikke løst
I over ét døgn har en del af beboerne, hvis ikke alle, været uden tv-signal.

Har før lavet et par blog indlæg om dem hér:

http://brian-erritsoe.blogspot.dk/2011/07/parknet-min-nye-tv-internet-og.html

http://brian-erritsoe.blogspot.dk/2011/08/langt-bedre-bredband-nu.html

Selv har jeg rykket rundt på ledninger, og haft tv'et koblet direkte i stikket. Så har kunnet udelukke at det var et af mine tv-apparater eller kabler den var gal med.
Desværre kan jeg se vores internethastighed ikke er de LOVET 50/50. Men har den vist ikke være en del tid. Testen er lavet med direkte tilkobling til stikket i væggen og alt andet (tv) var koblet fra.

Ærgeligt det er svært at få hvad der er lovet og betalt for....

Skal dog siges at det ellers er mange måneder siden at der sidst ikke har været tv-signal.Ja der er problemer
måling just foretaget før
dette indlæg.

20. august 2012

Svineri i Gladsaxe rådhuspark

19.aug 2012
Sådan kvitterer borgerne for Gladsaxedagen i Gladsaxe.
Fuldstændigt helt og aldeles tilsvinet rådhuspark, rådhuspassage og store dele af området ved Buddingecenteret.
Utroligt sørgeligt og DOBBELTMORALSK af så mange ellers "miljøbevidste" danskere, at de når der festes, bare smider tingene fra sig.

Nå men da godt kommunalarbejderne fra vejvæsnet nu får lidt at lave. Men mon ikke de tager sig lidt sammen foran rådhuset*g*

15. august 2012

Cykeltur til St. Hareskov - Bicycle ride, meeting a roe deer

Tog en spontan cykeltur til Store Hareskov igår efter at havde handlet.
Selvom jeg ikke var dér så længe, var det nu dejligt. Filmede det, og fik endda lidt af et rådyr med.
Den er et stykke væk. Desværre ikke bedste kvalitet med mit Kodak easyshare sport c123..
Men her er resultatet, og med migselv på med stemme... for første gang ever. (kræver vist træning"
Rask lille tur på små 14km.

Took a spontanious bicycleride yesterday evening, after shopping.
Brought my Kodak easyshare sport c123. Filmed a bit of the bicycleride, and saw a Roe deer.
Can be seen in the video, though the quality isn't that great with that cam.
Was surprised that it didn't run away. But they are used to people moving around in the forrest.
Here's the video for you. The first time I ever speak on camera...so bear over with me ;o)In danish though...with subtitles!
 
me

12. august 2012

Sommer søndag på terassen - Summer sunday on the terrace

(English scroll down)
En dag med afslapning på terrassen med den bærbare, kaffe, kat osv.
Benyttet til at få styr på rejseforsikringen før turen til Toronto, og varskoet forsikringsselskabet om den bestilte bil.

Tror jeg vil slutte denne smukke dag med en aftentur i Zoologisk have, på Valby Bakke.
Det er sidste dag hvor de har åbent fra 10-20.


Just a nice summers sunday on my terrace with my laptop, coffee and cat.
Have ordered some travel insurance, before my trip to Toronto in a few weeks.
http://brian-erritsoe.blogspot.dk/2012/08/ferie-i-canada-going-to-canada-od.html
Also told my insurancecompany that I have ordered a new car, and would like some insurance on it.

All in all a nice relaxing day. Think I'll go to the  Copenhagen Zoo in a few hours. Last day they are open late, from 10am-8pm.


11. august 2012

Ferie i Canada - Going to Canada :oD

(English: scroll down)
Det var hulens. ENDELIG tog jeg mig sammen.
Har via FDM-TRAVEL bestilt en pakkerejse med fly og hotel til Toronto i Canada.
Så skal tilbringe små 10 dage derovre. Har booket værelse med morgenmad på Comfort Hotel Downtown Toronto.

Så om nogle uger, så rejser jeg. Bliver dog lidt nervepirrende. Jeg har jo aldrig rejst så langt alene.
Heldigvis har jeg en veninde som er canadier, og bor i Toronto. Også mest derfor jeg har valgt en storbyferie. Det er en person jeg mødte på facebook, der så senere besøgte DK, hvor vi så mødtes.

Jeg er jo egentligt mest interesseret i deres vilde store natur derovre. Men må vente til en anden gang.
Planen er bare at vade rundt og se nogle ting.
Det høje CN Tower, Toronto zoo (selvfølgelig), og måske Niagra falls. Niagra er dog 1 1/2 times kørsel væk og danner grænsen til U.S.A. Også diverse markeder i byen osv osv.
Things to see and do in Toronto


Finally did it!! I've booked a vacation to Canada. Going to Toronto in a few weeks.
Going to stay about 10 days, and will stay in downtown Toronto at Comfort hotel downtown toronto.

A bit nervous about it all. It's the first time I travel that far ALONE. But at least I've got a good friend living in Toronto. A friend I met on facebook, and who travelled to Denmark later on, where we met :o)
Going to be living in downtown, so will be able to walk to most places in central Toronto.
Not sure what to see and do yet.
But pretty sure I want to see the CN TOWER and of cause Toronto Zoo.
Niagra falls would be great to see too. But is 1 1/2 hrs drive away, and wouldn't know how to get there.

But FINALLY I'm going to Canada. My first trip ever across the atlantic :oD


Toronto skyline with CN TOWER

1. august 2012

Sommeraftner i ZOO - Summer evenings in CPH ZOO

(For english scroll down)
Ahhhh sikke en herlig årstid. Især de længere lyse dage.
Godtnok har sommeren været en skuffelse, men der er da også nogle ting at glæde sig over.

Selv har jeg også i år nydt at Zoologisk have København har længere åbent i perioden
30. juni - 12. august kl. 10-20 hver dag :o)
De seneste år er det flere gange ugentligt i perioden, blevet til flere gåture om aftenen gennem den gamle dejlige have. I år dog ikke så meget, da jeg for tiden ingen bil har. Tager jo noget længere tid med bus.
Herunder er par fotos skudt med mobilen og en lille video, strikket sammen af flere små videoer, optaget med mobiltelefonen.
Har du selv lyst til en fredelig aften i zoo, kan du stadig nå det. Sidste dag de har åbent til kl. 20, er 12.august.

Ohhh what a great time of year. Especially the many hours of daylight :o)
For some years I have visited the Zoo during some of these summer evenings.
Copenhagen ZOO has a bit longer openinghours during the school-summerholidays.
So from june 30th - august 12.th they are open from 10am-8pm.
And of cause there are less people during these few hours before closing.

Really enjoy going for a stroll there these evenings. The last few years several time a week.
Being without a car this season, I haven't been there THAT often.

But here a few pics and some videos recorded with my cellphone these evenings.
Really glad to see turists from all over the world visiting the old zoo. One of europes oldest.
It's not far from central copenhagen, so do visit it. Several buses and the HOP ON/OFF sightseeing busses, stop a the zoo.


Husk at hjælpe zoo med at støtte
Supporting the projects zoo helps

Katta lemuer der hygger sig
Ringtailed lemurs

Tigerne, 3 dage efter de dræbte en indtrængene fyr
the tigers, 3 days after they killed a human intruder
during the night.

brun bjørn der køler af - brown bear cooling off :o)

krøltoppet pelikan - dalmatian pelican

Løverne daser i aftensolen. Nybyggeriet til den arktiske ring
ses til højre:
Lions and "the artic ring" building site to the right.

Flamingoerne spiser - flamingos

Zootårnet fra 1905
the old zoo tower from 1905

spættet sæl - harbour seals

elefant i "graven" for at nå det dejlige græs
elephant trying to reach the green grass.
Below another video with Lemurs on the loose. The young lemurs are able to slip through the bars and leave their flock. But they stay nearby and always return home. So they are allowed to be on the loose.
Herunder en ekstra video. De unge lemuer er små nok til at smutte ud gennem tremmerne i buret. Så de får lov at gøre det, da de altid vender hjem og bliver tæt på deres flok.