24. december 2012

A Toronto CityPASS - CityPASS spar penge i Toronto

(For english version scroll down)
Har tidligere lovet i et indlæg at komme nærmere ind på det CityPASS jeg købte online, inden jeg stak snuden mod Toronto.

Jeg faldt tilfældigt over en reklame for det. Skrev mig det bag øret indtil et lille døgn før afrejse fra Danmark.
Der gik jeg online HÈR og bestilte 1 stk til én VOKSEN. Betalingen foretog jeg med mit VISA-dankort, og valgte selv at udprinte min CityPASS voucher (købsbevis).
Man kan dog også få den tilsendt med brevpost, men tager nogen tid og koster jo også portoen.
CityPASS fås desuden til 10 amerikanske storbyen!!!Ved den første af de 5 seværdigheder den er gyldig til, fremviste jeg min CityPASS voucher (printet hjemmefra) og fik denne ombyttet dér til det lille CityPASS hæfte.
Man skal dog fremvise GYLDIG ID, da voucheren er personlig. Mit danske EU-kørekort blev godtaget.

Man skal huske at læse reglerne for brugen af hæftet, samt at man ikke selv må tage kuponerne/siderne ud af hæftet!!
Desuden angiver hver side/billet i hæftet adressen på seværdigheden, og HVORDAN man bruger hæftet ved hver seværdighed.
Dette skal følges og med stor fordel. Jeg slap udenom alle normale billet-salg!!!

Ved Royal Ontario Museum var der kø udenfor ved en vagt, der kun i små grupper slap gæster ind.
Da han opdagede mit PASS i hånden, fik jeg bare besked på at gå ind straks, hvor jeg så henvendte mig jf. anvisningerne i mit PASS. Og VUPTI jeg var inde på ingen tid.

Ved Toronto ZOO gik jeg til den årskort-indgang der var henvist til i mit PASS. Og igen VUPTI jeg gik uden om de ellers laaaange køer ved billetsalget. (husk dog at få et kort over zoo'en når du kommer ind).

Og ligeledes de andre steder, slap jeg for billetkøen.

REGNESTYKKET i CityPASSET er at hvis man køber en løs billet til de 5 steder,
er den totale VOKSEN-pris pris små: 107 USD. Med CityPASS er prisen små 60 USD.
Man skal så tillægge en skat så prisen for 1 voksen bliver små 70 USD ialt.
For børn (4-12år) er prisen ca det halve.

Passet er gyldig i 9 dage fra dagen man indløser sin voucher til det fysiske pass. (denne dateres af udsteder). 
Så der er KLART penge og tid at spare. Hvis man dog besøger de fleste af de 5 seværdigheder.

SE MINE FOTOS NEDERST PÅ SIDEN!!

Toronto CityPASS er pt. gyldig til:


 •  The CN-Tower
  Her spares mest tid på at undgå billetkøen. Kan ikke anbefales at komme mens der er flest gæster.Se i citypasset hvilke tidspunkter man evt bør undgå. Den giver dog ikke adgang til den helt øverste platform oppe over selve kuplen.Man kan mod en dyr dyr pris, komme til at gå udenfor på kanten af kuplen i et masse sikkerhedsudstyr!!
 • Royal Ontario Museum
  Her slap jeg forbi vagten der sluses folk ind i små grupper, da han så mit citypass.
  Undgik den lange billetkø, og fik billet hurtigt efter passets anvisninger.
  Museet er kæmpe stort. Der er canadisk historie og udstilling, men også fra resten af verden.
  Bliver hurtigt en heldags tur. Især hvis man fordyber sig.
  De har også en del for børn, udstoppede dyr, fugle osv osv.
 • Casa Loma
  Et slot der blev bygget af en stenrig canadisk mand, som var facineret af de europæiske slotte og engelske kongefamilie. Han brugte en vanvittig formue på slottet som aldrig blev helt færdigbygget, og gik efter nogle år konkurs og overlod slottet til byen. Sir Henry Pellatt var dog særdeles vellidt af folk, og bragte bl.a. elektriciteten til Toronto. Slottet ligger på nogle bakker lige nord for downtown, og har en flot udsigt (fra tårnene) ind over Toronto.
  Man får en audioguide, Det er en dims der ligner en mobiltelefon, hvor kan så alt efter hvor man er på slottet, kan taste et nummer og høre (på engelsk bl.a.) om netop om hvor man står nu. Audioguiden kan også vise billeder.
  Her er ikke så meget kø. Men ved fremvisning af sit citypass til personalet, er man hurtigt inde.
  Audioguide, kort osv får man i underetagen.
  Slottet og den lille park er et dejligt pusterum fra Torontos larm og menneksemylder!!!
 • Toronto ZOO
  Zoo'en ligger et godt stykke uden for downtown. En lille times rejse med offentligt transport hvis ikke mere. Jeg måtte med subway og bus for at komme frem.
  Rejseplanlæggeren hos Toronto Traffic Commission TTC kan være en god hjælp til at komme frem.
  Følg igen anvisningerne i passet. Jeg kom ind af årskort indgangen, på 10 sek.
  Andre stod i kø efter normale billetter i 15-20min. Husk dog at få et kort over zoo'en fra personalet.
  For ellers vil det hurtigt blive svært at finde rundt.
  VÆR OPMÆRKSOM på at zoo'en er KOLOSAL!!! Kan ikke sammenlignes med noget dansk.
  Så gode ben er et must. En kikkert er en rigtig god ide. Nogle af anlæggene er så store, at står dyret ikke lige ud til gæsterne... ja så ser du dem nok ikke.
  Souvenirbutikker, små spisesteder, sodavandsautomater osv osv er fordel over hele zoo'en.
  Der kører også et "zoo-tog" rundt. Desværre er zoo'en del op, i 5-6 "verdendele". Og man kan desværre ikke gå direkte fra den ene til den anden. Tit kommer man til at gå tilbage hvor man kom fra et stykke, før man stikker næsen i ny retning. Der er vandland til børnene, og STINGRAY BAY hvor børn kan mærke STINGRAYS (rokker) i små bassiner. Dog ikke giftige :o)
  Dette er også en heldagsoplevelse pga zoo'ens størrelse og afstand til down town Toronto.
 • Ontario Science Centre
  Ligger også lidt uden for downtown. Igen er rejseplanlæggeren hos TTC en god hjælp mht hvilken subway, bus eller sporvogn man skal med.Museet bevæger sig fra stue-niveau og NEDAF. Bygningen hælder bagtil og ned af bakke. Så fra fronten ser man kun stue-niveauet. Der henvender man sig igen jf. anvisningerne på ens CityPASS, og hurtigt er man inde. Må tilstå at jeg ikke synes Ontario Science Centre burde være blandt de 5 seværdigheder i passet. Har ikke rigtig noget generelt at gøre med Toronto og Canada for os turister.  En del børn så dog ud til at more sig med alle de ting man kan teste, prøve, og hive og flå i. Dog kan det være en fordel med en voksen der kan forklare videnskaben osv i det.  Især for børn der ikke kan LÆSE engelsk. Selv fandt jeg dog deres udstilling om universet, solsystemet og rumrejser ganske interessant.
Du kan bestille et citypass hér: Toronto CityPASS

Previously I promised to tell about the Toronto CityPass I bought online before going to Toronto.

I ordered and paid for it online, one day before leaving for Toronto, from Copenhagen, Denmark.

There I went online HERE and ordered one ADULT citypass. The payment I made with my VISA credit card, and chose to print my own CityPass voucher.
You can also have it sent by mail, but take some time and costs of course also postage.


At the first of the 5 attractions it is valid to, I showed my CityPass voucher (printed from home) and got it traded in for the real CityPASS booklet.
Remember personal  ID. The  voucher is personal!!! My Danish EU driving license was accepted.

You have to remember to read the rules for the use of the booklet and that you are NOT alloved to take coupons / pages out of the booklet!
They also specify on each page / ticket the address of the attraction, and HOW to use the booklet at each attraction.
Do what the booklet tell you!! I got around all normal ticket sales pretty quickly when compared with the other turists!

The booklet is valid for 9 days from the day you get it.
The cost of the CityPASS is about 60 USD for an adult and 35 for chrildren (4-12yrs).
Not including taxes!!
But the cost of visiting the 5 attractions would normally be about 107 USD for an adult. So there IS money to be saved, IF you visit 4-5 attractions.

At the time if's valid for: The CN-TOWER, TORONTO ZOO, CASA LOMA, ROYAL ONTARIO MUSEUM, ONTARIO SCIENCE CENTRE.

THE CN-TOWER

You save the most time not standing in line for normal tickets. Follow the instructions in the booklet or voucher. Can not recommend visiting during in the peak hours during the summertime.See the booklet/voucher for further information. It does NOT give access to the very top platform above the resturant and dome. For a high prize you can get to do an egdewalk on top of the dome, with lots of safety of cause.

CASA LOMA


It's a castle that was built by a wealthy Canadian man (Sir Henry Pellatt) who was fascinated by European castles and the English royal family. He spent a huge fortune having the castle build, which was never fully completed. Later he went bankrupt and left the castle to the city of Toronto. Sir Henry Pellatt, however, was extremely well-liked by people, and even  brought lectricity to Toronto. The castle is situated on some hills just north of downtown, and has a nice view (from the towers) of Toronto.
You get an audio guide, it is a gizmo that looks like a cellphone, where you can enter numbers placed throughout the castle and grounds... and hear about the location you are at (in English among others) Audio guide can also display images.

You dont have to stand in line for long. As usual... follow the instructions in you citypass booklet.
Audio Guides, maps etc you get in the basement after entering. The staff is helpfull.
The castle and the small park is a nice break  from the crowds and noice of the big city.


TORONTO ZOOThe zoo is well outside of downtown. An hour's travel by public transport if not more. I used the subway and bus to get there.
The travel planner in Toronto Traffic Commission TTC homepage can be a great help to finding out how to get there.
Once again follow the instructions in the booklet I got to skip the the huge crowd of people standing in line, and got to use the season pass entrance. Was inside within 15 seconds :-)
Others stood in line for normal tickets in 15-20min. Do not forget to get a map of the zoo from the staff.
For otherwise it will quickly become very difficult to find you way around the huge zoo.
So good legs/feet and shoes is a MUST. A pair of binoculars is a really good idea. Some of the animals can be far far away from where you stand watching them.
Souvenir shops, small restaurants, beverage vending machines etc etc is throughout the zoo.
There are also a "zoo-train" around. Unfortunately, the zoo is split up into 5-6 "continents". And you can not go directly from one to the other. Often one hasto go back from where you came, before heading in a  new direction. There is a water park for the kids, and STINGRAY BAY where children can feel Stingrays in small pools. However, not toxic : o)
This is an all-day experience due to the Zoo's size and distance to downtown Toronto.
If you arrive by car, remember to pay for your parking!!


Royal Ontario Museum


Here I got past the guard who let people in, in small groups, when he saw my city pass. Suddenly felt like a VIP :-)
Avoided the long line to buy tickets, by once again following the instructions in my booklet.
The museum is huge. There are Canadian history and exhibition, but also from the rest of the world, and from all ages.
Quickly becomes a full-day experience. Especially if you immerse yourself.
They also have a section for children, stuffed animals, birds etc etc.

Ontario Science Centre

Is located a little outside of downtown. Again, the travel planner at TTC is a good assistance finding you way with subway, bus or tram. The museeum levels downwards. The building leans back and down the hill. So from the front looks only ground-level. Once again you enter quickly by following the instructions on you citypass. Must confess that I do not think Ontario Science Centre should be in the top 5 attractions in the citypass. Have not really anything in general to do with Toronto and Canada for us tourists.
Seems kids can have fun with all the things they can test, test, and pull and rip. However, it can be an advantage with an adult who can explain the science in it. Especially for children who can not READ English. I found their exhibition about the universe, the solar system and space travel quite interesting. :-D
There is a movie included in the ticket....but only small groups can see the movie. So was told I could wait for a few hours.....so like some people, I didn't get to see the movie.

So for except the Science Centre, the Toronto CityPASS gets warm recommendations from me.
SEE SOME OF MY PICS BELOW....

You can buy/order a CityPASS here: Toronto CityPASSDen store hall Casa Loma
The great hall Casa Loma

Ontario Science Centre

Udsigt CN-tower
view from the CN-tower

CN-Tower

CN_tower: Glasgulvet som nogle tøver med at træde ud på
CN-Tower: The glass floor some don't dare steping out on
Royal Ontario museum

Ontario Science Centre
Toronto Zoo


Casa Loma fra parken
Casa Loma seen from the park

Royal Ontarion museum

Casa Loma Audio guide + map