15. februar 2014

Aflivningen af giraffen Marius - Putting down Marius the giraffe in Cph. Zoo

(for english scroll down)

Nu må jeg altså lufte min mening lidt om Marius-sagen.

Jeg må tilstå jeg stadig ikke er enig med zoologisk have i København, selvom zoo' en har en enorm plads i mit hjerte. Jeg kommer der ugentligt!!
Men er er ikke enig i at man skal slå en giraf ned, når flere andre zoos gerne vil have ham gående.
Og det snak om indavl, det kan klares med et meget lille indgreb, som kan forhindre det permanent.

Det med at slå en giraf ned, obducere den foran publikum der selv møder op og vil se på, for tilsidst at sende dele til forskere og fodre resten til havens rovdyr...HAR JEG INTET IMOD!!!
Synes det hele er en fin idé, på nær jeg det med han kunne kastreres og flyttes.

Jeg er chokeret og som zoo-ven meget ulykkelig over den ekstreme vrede verden over.
Historien og billederne er også blevet manipuleret lidt af dyreelskere og pressen.

Selv var jeg forbi senere den 9.februar, hvor det hele skete. Ville nu mest se de nye ulve.
Men da jeg så løverne og isbjørnene nyde godt af giraf-kødet, så måtte kameraet frem.
På nær han nok burde være tilbudt en anden skæbne, så var det nu ok at se de andre dyr nyde godt af ham

Desuden kan man jævnligt også se rester af andre dyr i haven, som foder hos rovdyrene.

Bengt Holst (zoologisk direktør) er man nu også efter. Flere kræver endda han afskediges.
Håber jeg sørme ikke kommer til at ske.
Håber bare verden snart vil affinde sig med at man godt kan aflive et smukt dyr, og endda bruge dets rester til videnskabelige formål, oplysning og til gavn for de andre dyr.

Jeg elsker stadig zoologsisk have, selvom det fik et par ridser i lakken.

Herunder et par billeder af løver og isbjørne der nyder godt af Marius. (et par billeder jeg tog)

My oppinion about the Marius-case. (The giraffe put down in Copenhagen Zoo)

I must confess I still do not agree with the zoo in Copenhagen , although the zoo a have a huge place in my heart . I go there almost weekly !
But putting down a young healthy giraffe, when several other zoos want him....
And the talk of inbreeding , it can fixed with a quick procedure...  prevent breeding permanently.

But putting a giraffe down (it was put down before opening the zoo) , doing an autopsy infront of  an voluntarily audience, for finally sending parts for researchers,  and feed the rest to the zoos predators ... 
I HAVE ABSOLUTELY NOTHING AGAINST !
Think it 's all a fine idea , except I feel about he should have been castrated and moved to another zoo.

I am shocked, and as a zoo- friend and very unhappy about the extreme anger worldwide.
The story and the pictures are also manipulated a bit by animal lovers and the press.

I visited the zoo later on 9 February , when it all happened . Came to see the 3 new wolves.
But when I saw the lions and polar bears enjoying the  giraffe meat , I started taking pics.
Besides he should had been offered a different fate , it was  ok to see the other animals benefiting from it.

Sometimes one can  also see the remains of other animals in the zoo, as food for the predators.

Bengt Holst (Zoo scientifically director) is now also being headhunted . Some are even petitioning to have him laid off. Sure don't hope it's not going to happen
 .
I just hope the world will soon come to terms with, that it is possible to kill a beautiful animal , and even use the leftovers for scientific purposes , information and for the benefit of the other animals.

I still love the zoo, though I sure still don't agree with putting him down!!!

Below a few pictures of lions and polar bears benefiting from Marius . (the pics I took)